Oferta

Oferta firmy:

Projektowanie sieci instalacji elektrycznych
Projektowanie sieci i instalacji gazowych
Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Powiernictwo inwestycyjne i nadzory budowlane
Budowa sieci napowietrznych i kablowych ŚN i NN
Budowa sieci teletechnicznych
Instalacji elektroenergetycznych przemysłowych i mieszkaniowych
Instalacji odgromowych
Instalacji domofonowych
Instalacji P.POŻ
Instalacji automatyki i sterowania
Pomiary elektryczne instalacji, sieci kablowych i odgromowych
Budowa instalacji i sieci wodociągowych
Budowa instalacji i sieci kanalizacyjnych
Budowa sieci i wymienników C.O.
Budowa sieci i instalacji gazowych
Roboty ogólnobudowlane
Roboty ślusarskie